karrendezes_fejlec

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni teendőiről káresemény észlelésekor a leggyakoribb kártípusok esetén, illetve arról, hogy mely iratok szükségesek az adott kár rendezéséhez.

Minden kárbejelentéshez szükséges:

 • amennyiben a kár jellege indokolja, a megfelelő hatóságok (rendőrség, tűzoltóság) értesítése,
 • a kárbejelentő nyomtatvány kitöltése és a központon/alkuszon keresztül a Biztosítóhoz történő eljuttatása.
 • A kárbejelentés minimálisan tartalmazza az alábbi adatokat:
 • kötvényszám
 • kapcsolattartó név, elérhetőség
 • kockázatviselés/ kár helye
 • kárleírás (épületkár, készlet kár, műszaki gép berendezés kár keletkezett-e)
 • saját vagyontárgy, vagy bérelt károsodott-e (esetleg a bérlő kára?)

A kárbejelentő nyomtatványt a Biztosítóhoz lehetőség szerint a kár bekövetkezte, illetve észlelését követő 2 napon belül el kell juttatni. A kárbejelentés beérkezését követően a Biztosító rögzíti a kárt, a kárbejelentő alapján intézkedik az esetleges szemléről.

 • A kárkép megőrzése:

A kárkép megőrzése mind a biztosított/károsult, mind a Biztosító közös érdeke, így kérjük az alábbiak szerint dokumentálni a károkat:

 • épületkárok tekintetében: fényképek (távolabbi átfogó és közelebbi a kárra fókuszáló egyaránt), részletes javítási árajánlat (anyag és munkadíj egységár és összes költség munkanemenként, méreteket tartalmazó bontásban – TERC metodika alapján, vagy bonyolultabb esetben felmérési napló, alaprajz)
 • készlet károk (főleg romlékony élelmiszer tekintetében): tételes leltár, selejtezési jegyzőkönyv, beszerzési bizonylatok, fényképek.
 • műszaki cikk, gép, berendezés károk: szakvélemény a meghibásodás okáról, javíthatóságról, részletes javítási árajánlat, beszerzési számla, vagy nyilvántartási karton másolata (tárgyi eszköznyilvántartás), fényképek (azonosíthatóság miatt a gyári számot tartalmazó matrica, lapocska fényképezése, majd a készüléké).

A fényképeket és az elektronikus formában fellelhető iratokat a helyszíni szemle során lehetőség szerint pendriveon (ezt a későbbiekben visszajuttatjuk természetesen) vagy CD-n, DVD-n adják át a szakértőnek.

Mindazonáltal lehetőség szerint a törmeléket, károsodott gépeket, cserélt alkatrészeket, berendezéseket a szemléig/kárrendezési eljárás lezárulásáig őrizzék meg.

Tűz káresemények rendezéséhez szükséges iratok:

 • tűzhatósági igazolás, tűzvizsgálati jegyzőkönyv
 • tételes, részletes ingósági kárlista
 • a károsodott vagyontárgyak tulajdonjogát igazoló bizonylatok másolata (számla)
 • amennyiben a helyreállítással a kárszemléig nem tudnak várni, szükséges a kárkép megőrzése, mely történhet: fényképfelvételekkel, a károsodott vagyontárgyak félre tételével. Ilyen esetben kérjük, egyeztessenek a Biztosító munkatársaival. (e-mail: karrendezes@colonnade.hu telefon: +36-1/460-1400)
 • egyéb: a kárkép, kár nagyságának azonosításához szükséges iratok

Betöréses lopás károk rendezéséhez szükséges iratok:

 • rendőrségi feljelentés, helyszíni szemle jegyzőkönyv, nyomozást lezáró határozat
 • tételes, részletes ingósági kárlista
 • az eltulajdonított vagyontárgyak beszerzési bizonylatai
 • készlet kár esetén káreseményt megelőző utolsó készletleltár, káreseményt követő készletleltár, a két leltár közti bevételi bizonylatok, és kiadási bizonylatok, melyekből a káridőponti készlet mennyisége megállapítható
 • egyéb a kárkép azonosításához szükséges irat (pl: páncélszekrény Mabisz minősítése, telepítési bizonylat, igazolás, riasztási napló másolata, rovancs jegyzőkönyv stb.)

Rablás károk rendezéséhez szükséges iratok:

 • a betöréses lopás károk rendezéséhez szükséges iratok (ld. fentebb.)
 • rovancs jegyzőkönyv, melyből azonosítható, a tárolt és eltulajdonított készpénz mennyisége

Vezetékes vízkár rendezéséhez szükséges iratok:

 • fotók
 • részletes árajánlat

Villámcsapás károk rendezéséhez szükséges iratok:

 • károsodott eszközök beszerzési számlája, nyilvántartó karton másolata
 • szakvélemény a meghibásodás okáról, javíthatóságról (abban az esetben is, ha az eszköz gazdaságosan nem javítható)
 • részletes javítási árajánlat

Felelősségi károk rendezéséhez szükséges iratok:

 • felelősségelismerő nyilatkozat
 • részletes kárleírás
 • károsult tételes, részletes, jogcímenként megbontott kártérítési igénye

A fent megjelölt iratokon felül adott konkrét kárnál további iratigény merülhet fel, melyről a Biztosító haladéktalanul tájékoztatja a biztosítottat.

Minden, a konkrét kárral kapcsolatban felmerülő kérdésben kérjük, egyeztessen a Biztosítóval az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Telefon: +36-1/460-1400

e-mail: karrendezes@colonnade.hu, vagyonkar@colonnade.hu, lakaskar@colonnade.hu

web: www.colonnade.hu

Tisztelettel:

A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepének kárrendezése

A weboldalon “cookie-kat” (“sütiket”) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt biztosíthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatóak a böngésző beállításaiban. Adatvédelmi nyilatkozat