karrendezes_fejlec

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni teendőiről káresemény észlelésekor a leggyakoribb kártípusok esetén, illetve arról, hogy mely iratok szükségesek az adott kár rendezéséhez.

Minden kárbejelentéshez szükséges:

  • amennyiben a kár jellege indokolja, a megfelelő hatóságok (rendőrség, tűzoltóság) értesítése,
  • a kárbejelentő nyomtatvány kitöltése és a központon/alkuszon keresztül a Biztosítóhoz történő eljuttatása.
  • A kárbejelentés minimálisan tartalmazza az alábbi adatokat:

A kárbejelentő nyomtatványt a Biztosítóhoz lehetőség szerint a kár bekövetkezte, illetve észlelését követő 2 napon belül el kell juttatni. A kárbejelentés beérkezését követően a Biztosító rögzíti a kárt, a kárbejelentő alapján intézkedik az esetleges szemléről.

  • A kárkép megőrzése:

A kárkép megőrzése mind a biztosított/károsult, mind a Biztosító közös érdeke, így kérjük az alábbiak szerint dokumentálni a károkat:

A fényképeket és az elektronikus formában fellelhető iratokat a helyszíni szemle során lehetőség szerint pendriveon (ezt a későbbiekben visszajuttatjuk természetesen) vagy CD-n, DVD-n adják át a szakértőnek.

Mindazonáltal lehetőség szerint a törmeléket, károsodott gépeket, cserélt alkatrészeket, berendezéseket a szemléig/kárrendezési eljárás lezárulásáig őrizzék meg.

Tűz káresemények rendezéséhez szükséges iratok:

Betöréses lopás károk rendezéséhez szükséges iratok:

Rablás károk rendezéséhez szükséges iratok:

Vezetékes vízkár rendezéséhez szükséges iratok:

Villámcsapás károk rendezéséhez szükséges iratok:

Felelősségi károk rendezéséhez szükséges iratok:

A fent megjelölt iratokon felül adott konkrét kárnál további iratigény merülhet fel, melyről a Biztosító haladéktalanul tájékoztatja a biztosítottat.

Minden, a konkrét kárral kapcsolatban felmerülő kérdésben kérjük, egyeztessen a Biztosítóval az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Telefon: +36-1/460-1400

e-mail: karrendezes@colonnade.hu, vagyonkar@colonnade.hu, lakaskar@colonnade.hu

web: www.colonnade.hu

Tisztelettel:

A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepének kárrendezése