Tájékoztató az Insight Tours Kft. károsultjai részére

Kedves Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk az érintett utasokat, hogy az Insight Tours Kft. fizetésképtelenségével összefüggésben meghatározott kárbejelentési határidő 2019. január 15-én lejárt.

A határidő meghatározásánál azt tartottuk szem előtt, hogy az érintetteknek elegendő időt biztosítsunk a kárelbíráláshoz szükséges dokumentumok benyújtására, ugyanakkor mielőbb intézkedni tudjunk jogosnak ítélt kártérítések kifizetéséről.

A kárrendezési időszak alatt kollégáink a vagyoni biztosítékra vonatkozó jogszabályokkal összhangban kárbejelentéseket feldolgozták.

A kártérítés alapja az Insight Tours Kft. által készített utazási szerződés alapján az iroda felé befizetett összeg, amelyből levonásra kerültek azon összegek, amelyek a jogszabály szerint nem képezik az utazási csomag szolgáltatás részét (például biztosítási díjak, vízumdíjak stb.). A kártérítési összegek az összesített kártérítési igény és az utazási iroda által a jogszabályban előírtak alapján kötött vagyoni biztosíték biztosítás kártérítési limitösszegének arányosításával kerültek meghatározásra.

Fentiek alapján Társaságunk a kártérítési elszámolást minden érintett részére január 31. napjáig megküldi és ezzel egyidőben a kárkifizetéseket is teljesíti.

Budapest, 2019. január 22.

Posted on


Kárbejelentés és információ kint tartózkodó utasok számára

Sajtóközlemény

Az Insight Tours Kft. (Fáraók Tours) utazásszervezői és közvetítői tevékenységének felfüggesztésével kapcsolatos tájékoztatás.

Budapest Főváros Kormányhivatala 2018. november 09-én tájékoztatta a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepét, hogy az U-001005 számon nyilvántartott Insight Tours Kft. számára az utazásszervezői és közvetítői tevékenység folytatását 1 évre megtiltja és a hatósági nyilvántartásból az utazási vállalkozót hivatalból törli.

Az utazási vállalkozó azonban köteles az úton levő utasait hazautaztatni, valamint az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a jogszabályban foglaltak szerint visszafizetni. Amennyiben ennek nem tud eleget tenni, úgy a szükséges intézkedéseket biztosító társaságunk teszi meg a jogszabályban meghatározottak alapján a vállalkozás vagyoni biztosítéka, illetve külföldön rekedt utasok esetén a kötelező biztosítása terhére.

Külföldön rekedt, hazautazni nem tudó utasoktól jelen pillanatig még kárbejelentést társaságunk nem kapott. Ugyanakkor az elmaradt utazásokkal kapcsolatos kárbejelentéseket a BFKH határozatának kézhezvételétől fogadjuk és feldolgozásuk megkezdődött.

Előlegekkel és részvételi díjakkal kapcsolatos kárbejelentéseket az alábbi elérhetőségeken fogadja társaságunk:

Email: biztositek@colonnade.hu

Levelezési cím: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 1426 Budapest, Pf. 153

Munkaidőben elérhető telefonszám: +36-1-460-1490

A kárigényhez az alábbi dokumentumokat kérjük társaságunk részére e-mailben vagy postai úton megküldeni:

 • jelentkezési lap/utazási szerződés
 • Insight Tours Kft. Utazási Iroda által kiállított számlák
 • befizetési bizonylatok (csekk, befizetési bizonylat, nyugta, banki kivonat másolata stb.)
 • utazás közvetítői szerződés, valamint az Irodánál kapott összes egyéb dokumentáció
 • a szerződő bankszámlaszáma, vagy postai utalási címe, illetve elérhetősége
 • Felhívjuk a károsultak szíves figyelmét, hogy kárbejelentésüket 2019. január 15-ig várjuk!

  Az esetleg külföldön rekedt utasok hívásait a kényszerű kint-tartózkodáshoz szükséges szállás és hazautazás megszervezésével kapcsolatos igényeket a nap 24 órájában fogadják kollégáink a +36-1-460-1450 telefonszámon.

  Kovács Gábor fióktelep vezető

  Colonnade Insurance S.A Magyarországi Fióktelepe

  Posted on


  Külföldről hívható Assistance telefonszámok változása

  Kedves Ügyfelünk!

  Tájékoztatjuk, hogy az alábbi telefonszámaink technikai okok miatt pillanatnyilag nem elérhetőek:
  Amerikai Egyesült Államok: 1 800 2817 507
  Amerikai Egyesült Államok: 866 223 68 67
  Oroszország: 810 800 200 51036
  Mindkét országból a +36 1 460 1500 telefonszámon érhető el asszisztencia szolgálatunk.

   
   

  Posted on