Az otthonunk az egyik legértékesebb, legféltettebb vagyontárgyunk, amelynek biztosítási védelméről a Colonnade kínálatában található lakásbiztosítási termékeinkkel gondoskodhat. Ha már rendelkezik biztosítással, és lakóingatlanát kár érte, az alábbiakban tudja bejelenteni az eseményt és elindítani a kárrendezési folyamatot.

Fontos: Ne feledje, hogy az ingatlanban bekövetkezett káresemény során legfontosabb teendője mindenekelőtt az emberélet védelme. Győzödjön meg a személyek biztonságáról, szükség esetén azonnal értesítse a mentőket (104), tűzoltóságot (105), rendőrséget (107), vagy hívja a 112-es központi segélyhívó számot!

Mi az, amire biztosan szükségünk lesz a kárbejelentés során?

 • A lakásbiztosítási szerződés kötvényszáma
 • A kárrendezésben illetékes kapcsolattartó személy elérhetőségei
  (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím)
 • Ha Ön a kár okozója, felelősségi kár bejelentéséhez a károsult személy elérhetőségei
  (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím)
 • A káresemény időpontja és pontos helye, a kár rövid ismertetése
 • A károsodott vagyontárgyak megnevezése
 • A kár várható, becsült összege
 • A kártérítés utalásához szükséges bankszámlaszám
 • A kapcsolatfelvételi adatlap alján kérjük, amennyiben rendelkezésére áll, csatolja a káreseménnyel kapcsolatos fotókat, számlákat, hatósági és egyéb dokumentumokat

Kérjük, hogy a kárt az észleléstől számított 2 munkanapon belül jelentse be felénk.

További fontos információk, tudnivalók:

 • A hatósági intézkedést igénylő káreseményeket (tűz, robbanás, betöréses lopás- és rablás, besurranás, illetve a vandalizmus) a lehető legrövidebb időn belül be kell jelenteni az eljáró hatóságnál.
 • Ha közművezetékek is sérültek, értesítse a közmű tulajdonosát vagy a katasztrófavédelmet.
 • Tegyen meg mindent, hogy a már bekövetkezett kár ne legyen nagyobb, vagy próbálja meg az Öntől telhető módon enyhíteni.
 • Őrizze meg a kár helyszínét, a károsodott vagyontárgyakat ne dobja ki, mert ezekre még szüksége lehet a kárrendezés során.
 • Ha tud, készítsen néhány fotót is a helyszínről, ez nagyban segítheti munkánkat.

Káresemény bejelentéséhez kérjük, töltse ki az alábbi adatlapot:

Minden adatmező kitöltése kötelező!

Szerződő/Biztosított neve:*
Károsult neve:*
Születési ideje:*
Levelezési címe:*

Irányítószám:*
Város:*
Utca, házszám:*
Kapcsolattartási telefonszám:*
E-mail cím:*
Bankszámla száma:

A károsult vagyontárgy:*

Kockázati típus:*

A kár oka:*

A kár oka:*

A kár oka:*

A kár oka:*

Kockázati típus:*

A kár oka:*

A kár oka:*

A kár oka:*

A kár oka:*

Kockázati típus:*

A kár oka:*

A kár oka:*

A kár oka:*

Kockázati típus:*

A kár oka:*

A kár oka:*

A kár oka:*

Kockázati típus:*

A kár oka:*

A kár oka:*

Kockázati típus:*

A kár oka:*

Kockázati típus:*

A kár oka:*

Biztosítás kötvényszáma:*

Káresemény dátuma:*

Káresemény helye:*

Irányítószám:*
Város:*
Utca, házszám:*
Káresemény becsült összege:*
Kérjük az alábbi mezőbe csak számokat írjon!
Káresemény pontos leírása (max 500 karakter):*

PDF, DOC, JPG, PNG fájl csatolása (max 5 MB):

A „Fájlok kiválasztása” után a CTRL-billentyű megnyomásával egyszerre több fájl is kijelölhető a feltöltéshez.