Sajtóközlemény

Az Insight Tours Kft. (Fáraók Tours) utazásszervezői és közvetítői tevékenységének felfüggesztésével kapcsolatos tájékoztatás.

Budapest Főváros Kormányhivatala 2018. november 09-én tájékoztatta a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepét, hogy az U-001005 számon nyilvántartott Insight Tours Kft. számára az utazásszervezői és közvetítői tevékenység folytatását 1 évre megtiltja és a hatósági nyilvántartásból az utazási vállalkozót hivatalból törli.

Az utazási vállalkozó azonban köteles az úton levő utasait hazautaztatni, valamint az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a jogszabályban foglaltak szerint visszafizetni. Amennyiben ennek nem tud eleget tenni, úgy a szükséges intézkedéseket biztosító társaságunk teszi meg a jogszabályban meghatározottak alapján a vállalkozás vagyoni biztosítéka, illetve külföldön rekedt utasok esetén a kötelező biztosítása terhére.

Külföldön rekedt, hazautazni nem tudó utasoktól jelen pillanatig még kárbejelentést társaságunk nem kapott. Ugyanakkor az elmaradt utazásokkal kapcsolatos kárbejelentéseket a BFKH határozatának kézhezvételétől fogadjuk és feldolgozásuk megkezdődött.

Előlegekkel és részvételi díjakkal kapcsolatos kárbejelentéseket az alábbi elérhetőségeken fogadja társaságunk:

Email: biztositek@colonnade.hu

Levelezési cím: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 1426 Budapest, Pf. 153

Munkaidőben elérhető telefonszám: +36-1-460-1490

A kárigényhez az alábbi dokumentumokat kérjük társaságunk részére e-mailben vagy postai úton megküldeni:

 • jelentkezési lap/utazási szerződés
 • Insight Tours Kft. Utazási Iroda által kiállított számlák
 • befizetési bizonylatok (csekk, befizetési bizonylat, nyugta, banki kivonat másolata stb.)
 • utazás közvetítői szerződés, valamint az Irodánál kapott összes egyéb dokumentáció
 • a szerződő bankszámlaszáma, vagy postai utalási címe, illetve elérhetősége
 • Felhívjuk a károsultak szíves figyelmét, hogy kárbejelentésüket 2019. január 15-ig várjuk!

  Az esetleg külföldön rekedt utasok hívásait a kényszerű kint-tartózkodáshoz szükséges szállás és hazautazás megszervezésével kapcsolatos igényeket a nap 24 órájában fogadják kollégáink a +36-1-460-1450 telefonszámon.

  Kovács Gábor fióktelep vezető

  Colonnade Insurance S.A Magyarországi Fióktelepe

  Posted on