Az ATLASZ Utasbiztosítás a világ valamennyi országában kínál biztosítási védelmet ügyfeleink számára. A kötvénnyel rendelkezők az alábbi online kárbejelentő felületünkön indíthatják el a kárrendezési folyamatot akár szabadidős, akár üzleti útjuk során külföldön bekövetkezett káreseményeik után.

Fontos: Külföldön tartózkodása során sürgős esetben azonnal hívja az adott ország segélyhívószámát, majd értesítse munkatársainkat az éjjel-nappal elérhető ATLASZ Assistance segélyszolgálat telefonszámán: +36 1 460 1500

Milyen általános dokumentumok és információk szükségesek a kárbejelentéshez?

 • Az utasbiztosítási szerződési kötvény másolata és kötvényszáma
 • Az utazás során károsult személy és a kárrendezésben illetékes kapcsolattartó személy elérhetőségei (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím)
 • A káresemény időpontja és pontos helye, a kár rövid ismertetése.
 • Ha indult rendőrségi vagy más hatósági eljárás, az arról készült érdemi határozat
 • Baleseti ellátás esetén az orvosi dokumentáció:
  • a betegség diagnózisát tartalmazó ambuláns lap, kórházi zárójelentés, ellátási lap, szövettani lelet
  • a háziorvosi vagy kezelőorvosi dokumentáció a kiutazást megelőző betegségekről /balesetről, kórtörténet és/vagy TB nyilvántartás kivonata
  • a vizsgálatot vagy kezelést végző orvos, vagy intézmény adatai
 • A kapcsolódó számlák, vagy bizonylatok, amelyek alapján a kártérítési összeg megállapítható;
 • A kiutazást igazoló dokumentumok:
  • jegy,
  • vízum vagy útlevélpecsét másolata,
  • beszállókártyák vagy poggyászcímkék
 • Ha Ön a kár okozója, felelősségi kár bejelentéséhez a károsult személy elérhetőségei (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím)
 • A kártérítés utalásához szükséges bankszámlaszám.

Gyorsabb ügyintézést szeretne?

Munkánkat megkönnyíti és a kárrendezési folyamatot felgyorsítja, ha megküldi részünkre az online kárbejelentéssel egyidőben a megfelelő kárbejelentő nyomtatványunkat:

A kitöltött PDF-dokumentumokat a „Fájlok kiválasztása” gomb segítségével csatolhatja az online kárbejelentési adatlap végén.

Káresemény bejelentéséhez kérjük, töltse ki az alábbi adatlapot:

Minden adatmező kitöltése kötelező!

Szerződő/Biztosított neve:*
Károsult neve:*
Levelezési címe:*

Irányítószám:*
Város:*
Utca, házszám:*
Kapcsolattartási telefonszám:*
E-mail cím:*

A károsult vagyontárgy:*

Kockázati típus:*

A kár oka:*

A kár oka:*

A kár oka:*

A kár oka:*

A kár oka:*

A kár oka:*

Kockázati típus:*

A kár oka:*

Kockázati típus:*

A kár oka:*

Kockázati típus:*

A kár oka:*

Kockázati típus:*

A kár oka:*

A kár oka:*

Biztosítás kötvényszáma:*

Káresemény dátuma:*

Káresemény helye:*

Ország:*
Város:*
Káresemény becsült összege:*
Kérjük az alábbi mezőbe csak számokat írjon!


Káresemény pontos leírása (max 500 karakter):*

PDF, DOC, JPG, PNG fájl csatolása (max 5 MB, max 5db fájl):

A „Fájlok kiválasztása” után a CTRL-billentyű megnyomásával egyszerre több fájl is kijelölhető a feltöltéshez.

Részletes tájékoztató a kárbejelentéshez szükséges dokumentumokról termékenként:

 • orvosi igazolás a betegség idejéről és a diagnózisról
 • orvosi jelentés és számlák az ellátásáról, gyógyszerekről
 • a külföldi baleset tényét igazoló irat (orvosi dokumentum, jegyzőkönyv stb.)
 • baleset óta keletkezett összes, a balesettel összefüggő orvosi dokumentum másolata
 • halotti anyakönyvi kivonat, halottvizsgálati bizonyítvány, boncolási jegyzőkönyv
 • öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés
 • a Poggyász károsodásának részletes leírása
 • a légitársaságnak/szállítónak a kárral kapcsolatos nyilatkozata, légitársaság által kiadott jegyzőkönyv (PIR)
 • a légitársaság/szállító igazolása a kifizetett kártérítésről
 • az elveszett, sérült tárgyak tételes listája, a beszerzési ár és a beszerzés idejének feltüntetésével
 • szállodai jegyzőkönyv
 • a beszerzést igazoló számlák és bizonylatok
 • számla az okmányok újra előállításáról
 • sérülés esetén: javítási számla, vagy szakiparosi igazolás a tárgy javíthatatlanságáról
 • a légitársaságnak/szállítónak a kárral kapcsolatos nyilatkozata, jegyzőkönyve (PIR)
 • beszállókártya, repülőjegy másolata
 • sürgős vásárlásokat igazoló számlák, nyugták
 • poggyászfeladási vény, csomagcímke
 • a Poggyász átvételét igazoló, dátummal, időponttal és névvel ellátott igazolás
 • a sérült harmadik személy orvosi dokumentumai
 • a sérült másik személy gyógyászati, temetkezési költségeit igazoló számla
 • ügyvédi költséget igazoló számla/bizonylat
 • dologi kár esetén a kár mértékének leírása
 • javíthatatlanságát igazoló szakiparosi vélemény
 • ügyvédi meghatalmazás
 • letartóztatás tényének/körülményeinek igazolása
 • felmerült költségekről szóló számla/bizonylat
 • óvadék összegének igazolása
 • számlával igazolt telefonköltség
 • részletes híváslista
 • számlával igazolt parkolási költség
 • parkolás időtartamát igazoló dokumentum
 • a szolgáltató eredeti számlája, amelyben részletezve van a bérautó igénybevétel napjainak száma, dátummal megadva, a bérautó napi díja és minden egyéb szolgáltatás, amely költségként szerepel a számlán (ki és visszaszállítás, biztosítások stb.), valamint a bérautó rendszáma
 • bérleti szerződés
 • Casco biztosítási szerződés és kötvény
 • Önrész befizetését igazoló bizonylatok
 • az eredeti jegyfoglalás, utazási szerződés
 • az utazásszervező, illetve szolgáltatásszervező, légitársaság és/vagy szállásadó igazolása arra vonatkozóan, hogy a lefoglalt szolgáltatást sem a Biztosított, sem más személy nem vette igénybe
 • a légitársaság és/vagy utazási iroda írásos ajánlatát az Utazás módosítására vonatkozóan, ha van ilyen
 • máshonnan megtéríthető tételek kifizetésének igazolása (pl. légitársaság térítése, előleg vagy bánatpénz visszautalása, stb.)
 • kórházi zárójelentés, ellátási lap
 • halotti anyakönyvi kivonat
 • az eredeti jegyfoglalás, utazási szerződés
 • a hivatalos kiküldetés célját igazoló jegyzőkönyv
 • kórházi zárójelentés, ellátási lap
 • törzskönyv, oltási könyv/igazolások
 • állatorvosi jelentés
 • állatorvosi számla
 • a pénzfelvételt igazoló banki dokumentum
 • a Biztosítási eseményről szóló rendőrségi jegyzőkönyv
 • a szállító, légitársaság igazolása a késés tényről, vagy az eredeti Utazás és új indulás igazolása az eredeti jeggyel, foglalással és az új beszállókártyával
 • nyugták, számlák, melyek a légi járat késésével kapcsolatos vásárlásokat/költségeket igazolják
 • az Utazás tényét bizonyító dokumentumok (visszaigazoló számla, repülőjegyek)
 • a Biztosított költségeit igazoló számlák és bizonylatok
 • a Biztosított késedelmes megérkezésének okát és a késedelem időtartamát igazoló hivatalos dokumentum (hatósági jegyzőkönyv, Tömegközlekedési vállalat igazolása, baleseti jegyzőkönyv stb.)
 • biztosítási szerződés és a kitöltött kárbejelentő nyomtatvány
 • körzeti orvosi kezelőkarton másolat, rendelőintézeti szakorvosi vagy kórházi szakorvosi ambuláns lap, vagy kórházi zárójelentés másolata, mely tartalmazza a diagnózist és a kezeléssel kapcsolatos adatokat, orvosi naplószámot. Nem fogadható el az üzemorvosi dokumentáció bármilyen formája, illetve közvetlen hozzátartozó által kiállított orvosi dokumentáció sem!
 • jogerős öröklési bizonyítvány vagy hagyatékátadó végzés, halotti anyakönyvi kivonat, halotti bizonyítvány
 • rendőrségi, tűzoltósági vagy biztosítói igazolás
 • egyéb hivatalos okmány
 • részvételi jegy, jelentkezési lap, utazási szerződés melléklete / általános szerződés, utazási ajánlat, az utas által aláírt utazási feltétel (utazási szerződés)
 • az utazási iroda által kitöltött és bizonylatokkal alátámasztott (befizetési pénztárbizonylat, számla, nyugta lemondási költségekről szóló számla, a visszafizetést igazoló pénztárbizonylat, banki átutalás bizonylata/bankszámla kivonat adott sora) kárbejelentő nyomtatvány
 • az útlemondás okát igazoló hivatalos dokumentum
 • a keresőképtelenséget és utazásképtelenséget igazoló orvosi iratok
 • az eredeti jegyfoglalás, utazási szerződés
 • a légitársaság és/vagy utazási iroda írásos ajánlatát az Utazás módosítására vonatkozóan, ha van ilyen
 • máshonnan megtéríthető tételek kifizetésének igazolása (pl. légitársaság térítése, előleg vagy bánatpénz visszautalása stb.)
 • az Utazás, illetve szolgáltatásszervező, légitársaság és/vagy szállásadó igazolása arra vonatkozóan, hogy a lefoglalt szolgáltatást sem a Biztosított, sem más személy nem vette igénybe, és ennek következtében milyen mértékben kapott visszatérítést az igénybe nem vett szolgáltatás után
 • biztosítási szerződés és a kitöltött kárbejelentő nyomtatvány
 • körzeti orvosi kezelőkarton másolat, rendelőintézeti szakorvosi vagy kórházi szakorvosi ambuláns lap, vagy kórházi zárójelentés másolata, mely tartalmazza a diagnózist és a kezeléssel kapcsolatos adatokat, ill. külföldön történt megbetegedés, vagy baleset esetén az ellátó orvos igazolása szükséges, amelynek tartalmaznia kell a megbetegedés időtartamát és a diagnózist. Üzemorvosi dokumentum semmilyen formája nem fogadható el!
 • útlevél vagy menetjegy ellopása vagy megsemmisülése esetén a magyarországi rendőrségi jegyzőkönyv, ill. külföldön történt lopás esetén a magyar külképviselet vagy az illetékes hatóság, légitársaság által felvett jegyzőkönyv
 • jogerős öröklési bizonyítvány, halotti anyakönyvi kivonattal, halotti bizonyítvány, hagyatékátadó végzéssel
 • rendőrségi, tűzoltósági vagy Biztosítói igazolás vagy egyéb hivatalos okmány
 • a menetjegy vásárlását beazonosíthatóan igazoló számla, és a befizetését igazoló eredeti pénztárbizonylat vagy a banki átutalás bizonylatának másolata (pl. bankkivonat adott sora)
 • menetjegy egy példánya
 • amennyiben részleges visszatérítés történik (pl. reptéri illeték stb.) az eredeti befizetést és a visszatérítést igazoló számla és pénztárbizonylat, valamint a menetjegy másolata
 • a „fapados „(low cost) és charter járatok tekintetében a kárrendezés feltétele továbbá a repülőjegyet értékesítő iroda által kinyomtatott számítógépes igazolás a helyfoglalás lemondásáról, melynek dátuma nem lehet későbbi, mint az utazás megkezdésének napja
 • a hazautazás módosulása esetén a fel nem használt és a hazautazáshoz vásárolt menetjegyeket, valamint a befizetési pénztárbizonylatokat (átutalás esetén banki bizonylat másolata) vagy a módosításért kifizetett összeg számláját kell mellékelni

A légitársaság fizetésképtelensége esetén (ha rendelkezik ilyen kiegészítő biztosítással)

 • az adott légitársaság fizetésképtelensége miatt a légitársaság megszüntetése céljából az illetékes bíróság előtt végelszámolási eljárás kezdeményezését igazoló irat
 • az adott légitársaság felszámolása iránt valamely hitelező által az illetékes bírósághoz benyújtott felszámolás iránti kérelem
 • az adott légitársaság felszámolási eljárása során az illetékes bíróság által hozott , az adott légitársaság fizetésképtelenségét megállapító ,és az adott légitársaság megszüntetését elrendelő határozat
 • Minden benyújtott gépjármű-asszisztencia kárigényhez kérjük csatolni a következő okmányokat:
  • forgalmi engedély másolat
  • jogosítvány másolat
 • Szállásköltség:
  • a szállás eredeti számlája, amely tartalmazza:
  • az eltöltött napok számát, dátummal
  • a napi díjat
  • a költségek részletezését (a mini bár nem elszámolható költség)
  • a szállodát igénybe vevők nevét
 • Bérautó:
  • a szolgáltató eredeti számlája, amelyben részletezve van a bérautó igénybe vett napjainak száma dátummal megadva, a bérautó napi díja és minden egyéb szolgáltatás, amely költségként szerepel a számlán (ki- és visszaszállítás, biztosítások stb.), valamint a bérautó rendszáma
  • bérleti szerződés.